Сполучення з комп’ютером і підключення до нього (Mac)

Операція з реєстрації пристрою, до якого потрібно підключитися, називається сполученням. Якщо пристрій використовується з гарнітурою вперше, спочатку сполучіть його.

Сумісна ОС

macOS (версії 10.10 або пізнішої)

Перш ніж розпочати процедуру сполучення, переконайтеся в наведеному нижче.

 • На комп’ютері наявна функція Bluetooth, яка підтримує підключення для відтворення музики (A2DP).
 • Комп’ютер розташовано на відстані до 1 м від гарнітури.
 • Гарнітура достатньо заряджена.
 • Інструкція з експлуатації комп’ютера перед вами.
 • Залежно від комп’ютера, що використовується, може знадобитись увімкнути вбудований адаптер Bluetooth. Якщо ви не знаєте, як увімкнути адаптер Bluetooth, або не впевнені, чи ваш комп’ютер оснащено вбудованим адаптером Bluetooth, зверніться до інструкцій з експлуатації комп’ютера.
 • Увімкніть динамік комп’ютера.
  Якщо динамік комп’ютера вимкнено , з гарнітури не відтворюватиметься звук.
  Динамік комп’ютера ввімкнено

 1. Перейдіть у режим сполучення на цій гарнітурі.

  Увімкніть гарнітуру, коли сполучатимете її з пристроєм уперше після придбання або ініціалізації гарнітури (у ній не буде інформації про сполучення). Гарнітура автоматично перейде в режим сполучення.

  Коли ви сполучатимете другий або наступні пристрої (у гарнітурі є інформація про сполучення інших пристроїв), натисніть і утримуйте кнопку протягом приблизно 7 секунд.

  Переконайтеся, що індикатор (синій) постійно блимає по 2 рази. Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth pairing» (Сполучення Bluetooth).

 2. Виведіть комп’ютер із режиму сну.
 3. Зареєструйте гарнітуру за допомогою комп’ютера.
  1. Виберіть [(System Preferences)] – [Bluetooth] на панелі завдань у нижній правій частині екрана.

  2. Виберіть [WI-C200] або [WI-C310] на екрані Bluetooth, а потім клацніть [Connect].

  Якщо з’явиться запит ключа доступу (*), введіть «0000».

  Гарнітуру та комп’ютер буде сполучено та підключено одне до одного. Буде відтворено голосову підказку «Bluetooth connected» (Пристрій Bluetooth підключено).

  Якщо їх не з’єднано, зверніться до розділу «Підключення до сполученого комп’ютера (Mac)».

  Якщо [WI-C200] або [WI-C310] немає на екрані, повторіть дії з кроку 3.

  *Ключ доступу може мати назву «Код доступу», «PIN-код» або «Пароль».

 4. Клацніть іконку динаміка у верхній правій частині екрана, а потім виберіть [WI-C200] або [WI-C310].

  Тепер ви можете відтворювати музику на комп’ютері.

Підказка

Примітка

 • Якщо сполучення не буде встановлено протягом 5 хвилин, режим сполучення буде скасовано, а гарнітура вимкнеться. У цьому разі повторіть дії з кроку 1.
 • Коли пристрої Bluetooth сполучено, їх не потрібно сполучати знову, за винятком таких випадків:
  • Інформацію про сполучення було видалено після, наприклад, ремонту.
  • У разі сполучення з 9-м пристроєм
   Гарнітуру можна сполучити не більше ніж із 8 пристроями. Якщо спробувати сполучити новий пристрій після сполучення 8 інших пристроїв, відомості про реєстрацію сполученого пристрою з найдавнішим часом з’єднання буде замінено на відомості про новий пристрій.
  • Коли інформацію про сполучення з гарнітурою видалено з пристрою Bluetooth.
  • Під час ініціалізації гарнітури
   Уся інформація про сполучення видаляється. У такому разі видаліть із цього пристрою інформацію про сполучення з гарнітурою та сполучіть їх знову.
 • Гарнітуру можна сполучати з багатьма пристроями, проте вона відтворюватиме музику одночасно лише з одного.