Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A párosítás az az eljárás, amellyel a Bluetooth-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A Bluetooth-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

 • Az okostelefon a headset 1 méteres körzetében van.
 • A headset akkumulátora fel van töltve.
 • Kéznél van az okostelefon használati útmutatója.
 1. Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

  Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

  2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a gombot.

  Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnyel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

 2. Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.
 3. Keresse meg a headsetet az okostelefonon.
  1. Válassza a [Setting] — [Bluetooth] elemet.

  2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához nyomja meg a [Bluetooth] melletti [] gombot.

 4. Érintse meg a(z) [WI-SP600N] elemet.

  Ha az okostelefon kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

  A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

  Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz”.

  Ha a(z) [WI-SP600N] nem jelenik meg a kijelzőn, próbálja újra a 3. lépéstől.

  *A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

Tipp

 • A fenti eljárás csak példa. A részleteket az Android-okostelefonhoz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
 • Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „A headset gyári értékekre állítása”.

Megjegyzés

 • Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
 • Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  • A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  • Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
   A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.
  • Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközről.
  • A headset gyári értékekre való visszaállításakor az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
 • A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszközről lehet lejátszani a zenéket.