Csatlakozás párosított számítógéphez (Windows 8/Windows 8.1)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

 • A számítógéptől függően előfordulhat, hogy be kell kapcsolni a beépített Bluetooth-adaptert. A beépített Bluetooth-adapter meglétéről, valamint a bekapcsolásának módjáról további részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
 1. Ébressze fel a számítógépet az alvási üzemmódból.
 2. Kapcsolja be a headsetet.

  Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 2 másodpercig a gombot.

  Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény (kék) villog, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „Power on” (Bekapcsolás).

  Ha a headset bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

  A számítógép használatával ellenőrizze, hogy létrejött-e a kapcsolat, és ha nem, folytassa a 3. lépéssel.

  Ha a számítógép a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozott, válassza le azt, majd folytassa a következő lépéssel.

 3. Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.
  1. A kezdőképernyőn válassza a(z) [Desktop] elemet.
  2. Vigye az egér mutatóját a képernyő jobb felső sarkába (érintőképernyő esetében pöccintsen jobbra a képernyő szélétől), majd válassza a [Settings] elemet a gombokat tartalmazó panelen.

  3. Válassza a [Control Panel] elemet a [Settings] gombon.
  4. Válassza a [Hardware and Sound], majd a [Devices and Printers] elemet.

  5. Kattintson a jobb gombbal a(z) [WI-SP600N] elemre.

   Ha a(z) [WI-SP600N] elem nem jelenik meg a [Sound] képernyőn, kattintson a jobb gombbal a [Sound] képernyőre, majd válassza a [Show Disabled Devices] lehetőséget.

  6. A megjelenített menüben válassza a [Connect] lehetőséget.

Tipp

 • A fenti eljárás csak példa. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

 • Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, győződjön meg arról, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató funkció (A2DP) elérhető-e a számítógépen. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.
 • Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a Bluetooth-eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
 • Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, szüntesse meg a párosítást a számítógépen, majd hajtsa végre újból a párosítást. A részleteket a számítógéphez mellékelt használati útmutató tartalmazza.