Párosítás és csatlakoztatás egyéb Bluetooth-eszközökkel

A párosítás az az eljárás, amellyel a Bluetooth-eszközök összekapcsolhatók vezeték nélküli kapcsolat létrehozása céljából. A Bluetooth-kapcsolat első létrehozása előtt párosítania kell az eszközt a headsettel.

A párosítás megkezdése előtt ellenőrizze a következőket:

 • A Bluetooth-eszköz a headset 1 méteres körzetében van elhelyezve.
 • A headset akkumulátora fel van töltve.
 • Kéznél van a Bluetooth-eszköz használati útmutatója.
 1. Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

  Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), kapcsolja be a headsetet. A headset automatikusan párosítás üzemmódba lép.

  2. vagy további eszközök párosításakor (a headset rendelkezik párosítási információkkal más eszközökről) körülbelül 7 másodpercig tartsa lenyomva a gombot.

  Győződjön meg arról, hogy a jelzőfény felváltva villog kék és vörös fénnyel, miután elengedte a gombot. Hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-párosítás).

 2. Végezze el a párosítási eljárást a Bluetooth-eszközön a headsetet megkereséséhez.

  A Bluetooth-eszköz kijelzőjén megjelenik a(z) [WI-SP600N] az észlelhető eszközök listájában.

  Ha nem látható, ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

 3. Válassza a [Bluetooth] eszköz képernyőjén megjelenő [WI-SP600N] lehetőséget a párosításhoz.

  Ha a számítógép kijelzőjén hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

  *A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód” vagy „Jelszó” is lehet.

 4. Létesítsen Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszközről.

  A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy a headset automatikusan csatlakozik az eszközhöz, amint párosította őket. A csatlakozáskor hangos útmutatás hallható: „BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH csatlakoztatva).

Tipp

 • A fenti eljárás csak példa. A részleteket a Bluetooth-eszközhöz mellékelt használati útmutató tartalmazza.
 • Az összes párosítási információ törlésével kapcsolatban lásd: „A headset gyári értékekre állítása”.

Megjegyzés

 • Ha a párosítás körülbelül 5 percen belül nem jön létre, kikapcsol a párosítás üzemmód, és a headset kikapcsolódik. Ilyen esetben kezdje újra az 1. lépéstől.
 • Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  • A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  • Ha egy 9. eszköz is párosítva van.

   A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz felváltja a legrégebben párosított eszközt.

  • Amikor a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközről.
  • A headset gyári értékekre való visszaállításakor.

   Minden párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje a Bluetooth-eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.

 • A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy eszközről lehet lejátszani a zenéket.