Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Snimanje traje dugo.

  • U toku je obrada slike pomoću funkcije za smanjivanje šuma. To nije kvar.
  • Snimate u režimu RAW. Budući da su datoteke RAW podataka velike, snimanje u režimu RAW može da potraje duže vremena.
  • U toku je obrada slike pomoću funkcije [Auto HDR].
  • Fotoaparat kompajlira slike.