Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Režim okidanja

Možete da izaberete režim okidanja, na primer neprekidno snimanje ili snimanje pomoću tajmera odloženog okidanja.

  1. MENU (Camera Settings)[Drive Mode] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Single Shooting (podrazumevana postavka):
Fotoaparat snima jednu fotografiju. Režim uobičajenog snimanja.

Cont. Shooting:
Fotoaparat neprekidno snima slike dok držite pritisnut okidač.

Self-timer:
Fotoaparat snima sliku nakon 10 ili 2 sekunde.

Self-timer(Cont):
Fotoaparat neprekidno snima slike nakon 10 sekundi.

Cont. Bracket:
Fotoaparat snima slike dok držite pritisnut okidač i svaka slika će imati različitu svetlinu.

Single Bracket:
Fotoaparat snima određeni broj slika, jednu po jednu, tako da svaka ima različitu svetlinu.

WB bracket:
Fotoaparat snima ukupno tri slike od kojih svaka ima različite tonove boja u skladu sa izabranim podešavanjima za ravnotežu bele boje, temperaturu boja i filter boja.

DRO Bracket:
Fotoaparat snima ukupno tri slike sa različitom D-Range Optimizer vrednošću.