Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Što možete učiniti pomoću Wi-Fi funkcije (modeli s Wi-Fi/NFC funkcijama)?

Objašnjava što možete učiniti upotrebom Wi-Fi funkcije proizvoda.

Spremanje filmova i fotografija na računalo

Prijenos filmova (MP4) i fotografija na pametni telefon ili tablet

Upotreba pametnog telefona ili tableta kao bežičnog daljinskog upravljača

Reprodukcija slika na TV-u

Napomena

  • Wi-Fi funkciju proizvoda ne možete upotrebljavati za povezivanje na javnu bežičnu mrežu.
  • Rad aplikacije PlayMemories Mobile nije zajamčen na svim pametnim telefonima i tabletima.