Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Prijenos filmova (MP4) i fotografija na pametni telefon ili tablet (modeli s Wi-Fi/NFC funkcijama)

Prenesite slike na pametni telefon ili tablet.

 1. Instalirajte aplikaciju PlayMemories Mobile na pametni telefon.
  • Ako je PlayMemories Mobile već instaliran na pametnom telefonu, ažurirajte softver na najnoviju verziju.
 2. Pritisnite gumb na ovom proizvodu za ulazak u način reprodukcije.
 3. Na LCD zaslonu proizvoda odaberite - [Edit/Copy] - [Send to Smartphone] - [Select on This Device].
  • Ako odaberete [Select on Smartphone], sve slike pohranjene u unutarnjoj memoriji proizvoda (modeli s unutarnjom memorijom) ili na memorijskoj kartici prikazuju se na zaslonu pametnog telefona.
 4. Odaberite vrstu slike koju želite prenijeti.

 5. Odaberite sliku koju želite prenijeti i dodajte oznaku , a zatim odaberite - .

  • Na LCD zaslonu proizvoda prikazuju se SSID i lozinka. Proizvod je sada spreman za povezivanje s pametnim telefonom.

  A: SSID

  B: Lozinka

 6. Pokrenite PlayMemories Mobile, a zatim na zaslonu pametnog telefona odaberite SSID prikazan na LCD zaslonu proizvoda te unesite lozinku prikazanu na LCD zaslonu proizvoda.
 7. Slike s proizvoda prenesene su na pametni telefon.
  • Prenesene slike bit će pohranjene u Galeriji/Albumu pametnog telefona/tableta sa sustavom Android ili u Albumu uređaja iPhone/iPad.

Napomena

 • Ne možete prenositi filmove u AVCHD formatu.
 • Funkcija [Send to Smartphone] nije dostupna ako MP4 filmovi ili fotografije nisu snimljene na proizvodu.
 • Ako želite uvesti slike snimljene na memorijskoj kartici, umetnite memorijsku karticu u proizvod, a zatim odaberite memorijsku karticu u izborniku [Media Select] (modeli s unutarnjom memorijom).
 • Rad ove aplikacije nije zajamčen na svim pametnim telefonima i tabletima.

Savjet

 • Informacije o najnovijem podržanom operacijskom sustavu potražite na stranici aplikacije PlayMemories Mobile.