Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Povezivanje na pametni telefon ili tablet sa sustavom Android (modeli s Wi-Fi/NFC funkcijama)

Pokazuje kako se proizvod može povezati na pametni telefon ili tablet sa sustavom Android. Najprije prikažite SSID i lozinku odabirući [Send to Smartphone] ili [Ctrl with Smartphone] na proizvodu.

  1. Pokrenite aplikaciju PlayMemories Mobile na pametnom telefonu.

  2. Odaberite SSID koji je prikazan na proizvodu.

  3. Unesite lozinku koja je prikazana na proizvodu.