Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Povezivanje na uređaj iPhone ili iPad (modeli s Wi-Fi/NFC funkcijama)

Pokazuje kako povezati proizvod na uređaj iPhone ili iPad. Najprije prikažite SSID i lozinku odabirući [Send to Smartphone] ili [Ctrl with Smartphone] na proizvodu.

  1. Otvorite izbornik postavki.

  2. Odaberite Wi-Fi.

  3. Odaberite SSID koji je prikazan na proizvodu.

  4. Unesite lozinku koja je prikazana na proizvodu.

  5. Provjerite je li odabran SSID koji je prikazan na proizvodu.

  6. Vratite se na početni zaslon i pokrenite PlayMemories Mobile.