Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

SSID/PW Reset (HDR-PJ275)

Ovaj proizvod dijeli SSID/lozinku za [Send to Smartphone] i [Ctrl with Smartphone] s uređajem koji ima dopuštenje za povezivanje. Ako želite promijeniti uređaj kojem je dopušteno povezivanje s proizvodom, resetirajte SSID/lozinku sljedećim postupkom.

  1. – [Setup] – [Connection] – [SSID/PW Reset] – .

Napomena

  • Nakon što resetirate SSID/lozinku, morate ponovo postaviti pametni telefon.