Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Punjenje kompleta baterija pomoću računala

Punite komplet baterija povezujući proizvod s računalom putem ugrađenog USB kabela. Najprije spojite komplet baterija.

 1. Zatvorite LCD zaslon.

 2. Izvucite ugrađeni USB kabel iz proizvoda.

 3. Povežite proizvod s uključenim računalom pomoću ugrađenog USB kabela.
  • Žaruljica POWER/CHG (punjenje) postaje narančasta.
  • Žaruljica POWER/CHG (punjenje) isključuje se kada je komplet baterija potpuno napunjen. Isključite ugrađeni USB kabel iz računala, a zatim ga pohranite u džep remena za hvatanje.
  • Ako ugrađeni USB kabel nije dovoljno dugačak za povezivanje, upotrijebite pomoćni kabel za USB vezu.

  : ugrađeni USB kabel

  : U zidnu utičnicu

Pospremanje ugrađenog USB kabela

Nakon upotrebe vratite ugrađeni USB kabel u džep remena za hvatanje.

Savjet

 • Preporučujemo da bateriju punite unutar raspona temperature od 10°C do 30°C.