Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Korišćenje ovog proizvoda kada dobija napajanje iz zidne utičnice

Napajanje za ovaj proizvod obezbedite pomoću adaptera za naizmeničnu struju.

  1. Postavite komplet baterija, a zatim izvucite ugrađeni USB kabl.

  2. Povežite ovaj proizvod na zidnu utičnicu koristeći pomoćni kabl za USB vezu i adapter za naizmeničnu struju.

Napomena

  • Komplet baterija se ne puni, čak i kada je adapter za naizmeničnu struju povezan na ovaj proizvod, dok god je napajanje uključeno.
  • Da biste napajanje za ovaj proizvod obezbedili pomoću adaptera za naizmeničnu struju, podesite funkciju [USB Power Supply] na [On]. Takođe, komplet baterija mora da bude postavljen na ovaj proizvod.
  • Čak i kada je adapter za naizmeničnu struju povezan sa ovim proizvodom, ovaj proizvod može da koristi pomoćno napajanje iz kompleta baterija, u zavisnosti od okruženja u kojem ga koristite.