Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Čuvanje slika na spoljnom medijskom uređaju

Lako sačuvajte filmove ili fotografije na spoljni medijski uređaj kao što je spoljna jedinica čvrstog diska.

 1. Povežite ovaj proizvod sa spoljnim medijskim uređajem pomoću USB adapterskog kabla (prodaje se zasebno).

  A: USB adapterski kabl (prodaje se zasebno)

  • Pazite da ne iskopčate ugrađeni USB kabl dok se prikazuje [Preparing image database file. Please wait.] na LCD monitoru.
  • Ako se prikazuje [Repair Img. DB F.] na LCD monitoru ovog proizvoda, izaberite .
 2. Izaberite [Copy.] na LCD monitoru ovog proizvoda.

  • Filmovi i fotografije koji su uskladišteni na medijima za snimanje, a nisu ranije bili sačuvani na spoljnom medijskom uređaju, mogu da budu sačuvani na povezanom medijskom uređaju ovog puta.
  • Ova radnja je dostupna samo kada postoje nove snimljene slika u ovom proizvodu.
  • Da biste prekinuli vezu sa spoljnim medijskim uređajem, izaberite dok se prikazuje ekran Event View ili indeks događaja.