Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Reprodukcija slika sa spoljnog medijskog uređaja na ovom proizvodu

Reprodukujte slike koje su sačuvane sa spoljnom medijskom uređaju sa ovog proizvoda.

  1. Povežite ovaj proizvod sa spoljnim medijskim uređajem pomoću USB adapterskog kabla (prodaje se zasebno).

    A: USB adapterski kabl (prodaje se zasebno)

  2. Izaberite [Play without copying.], a zatim izaberite sliku koju želite da pregledate.

Savet

  • Slike možete da pregledate i na TV-u koji je povezan sa ovim proizvodom.
  • Kada priključite spoljni medijski uređaj, će se prikazati na ekranu Event View.
  • Da biste reprodukovali slike sačuvane na spoljnom medijskom uređaju pomoću računara, izaberite jedinicu koja predstavlja spoljni medijski uređaj u softveru „PlayMemories Home“, a zatim reprodukujte filmove.