Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Kreiranje diska uz pomoć rikordera

Slike na ovom proizvodu možete da kopirate na disk ili video kasetu. Povežite ovaj proizvod sa disk rikorderom pomoću AV kabla (prodaje se zasebno).

Napomena

 • Nakon što postavite komplet baterija na ovaj proizvod, za potrebe ove radnje povežite ovaj proizvod sa zidnom utičnicom preko isporučenog adaptera za naizmeničnu struju.
 • Detaljnije informacije možete da vidite u priručniku za upotrebu koji ste dobili uz povezani uređaj.
 1. Umetnite medijum za snimanje u uređaj za snimanje (disk rikorder ili sličan uređaj).
  • Ako uređaj za snimanje ima birač ulaza, podesite ga na režim ulaza.
 2. Povežite ovaj proizvod sa uređajem za snimanje pomoću AV kabla (prodaje se zasebno).
  • Povežite ovaj proizvod na ulazne priključke uređaja za snimanje.

  A: AV kabl (prodaje se zasebno)

 3. Pokrenite reprodukciju na ovom proizvodu i snimite je na uređaju za snimanje.
 4. Kada presnimavanje bude završeno, zaustavite uređaj za snimanje, a zatim ovaj proizvod.

Napomena

 • Ne možete da kopirate slike na rikordere povezane HDMI kablom.
 • Pošto je kopiranje obavljeno preko analognog prenosa podataka, kvalitet slike može da opadne.
 • Slike će se kopirati u kvalitetu slike standardne rezolucije.
 • Kada povežete monoauralni uređaj, povežite žuti utikač AV kabla (prodaje se zasebno) sa priključkom video ulaza, a beli (levi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač u priključak za audio ulaz na uređaju.

Savet

 • Promenite postavku [Data Code]ako želite da prekopirate datum i vreme i informacije o podacima postavki kamere.
 • Podesite [TV Type] na [4:3] ako je 4:3 veličina ekrana na vašem uređaju za prikazivanje, poput TV-a.