Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Napajanje se ne uključuje.

  • Postavite napunjen komplet baterija na ovaj proizvod.
  • Utikač adaptera za naizmeničnu struju je bio iskopčan iz zidne utičnice. Priključite ga u zidnu utičnicu.