Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Napajanje se iznenada isključilo.

  • Koristite adapter za naizmeničnu struju.
  • Po podrazumevanoj postavci, ovaj proizvod se isključuje ako nijedna radnja nije izvedena duže od oko 2 minuta ([Power Save]). Promenite postavku za [Power Save] ili ponovo uključite napajanje.
  • Napunite komplet baterija.