Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Slike nije moguće reprodukovati.

  • Izaberite tip medija za snimanje sa kojeg želite da reprodukujete. (modeli sa unutrašnjom memorijom)
  • Pomoću dugmeta za izbor formata filma, izaberite tip filma (HD/MP4) koji želite da reprodukujete.
  • Slike snimljene na drugim uređajima možda se ne mogu da se reprodukuju. To nije kvar.