Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Media Select (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E)

Možete da izaberete željeni medijum za snimanje, reprodukciju i uređivanje.

  1. – [Setup] – [Media Settings] – [Media Select] – željeni medijum za snimanje.

Opis stavki menija

Int. Memory (podrazumevana postavka):
Slike se snimaju, reprodukuju ili uređuju korišćenjem unutrašnje memorije.
Memory Card:
Slike se snimaju, reprodukuju ili uređuju korišćenjem memorijske kartice.

Napomena

  • Ne možete da izaberete različite medije za filmove i za fotografije.