Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Pregledanje putanje objekta u pokretu (Motion shot video)

Možete da pregledate putanju objekta koji se kreće brzo.

  1. Na ekranu Event View reprodukujte željeni film, a zatim izaberite .

    Da biste zaustavili reprodukciju [Motion Shot Video], izaberite .

Napomena

  • [Motion Shot Video] nije moguće sačuvati kao film.
  • Putanje objekata u pokretu možda neće biti moguće postaviti ako se objekat kreće sporo ili se uopšte ne kreće.

Savet

  • Ako ova funkcija ne radi dobro, možete da upotrebite da promenite interval putanje koja će biti postavljena.
  • Možete da snimite fotografije iz svoje omiljene scene napravljene kao [Motion Shot Video] ([Photo Capture]).