Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Snimanje fotografija u toku snimanja filma (Dual Capture)

Tokom snimanja filma možete da fotografišete.

  1. Pritisnite PHOTO u toku snimanja filma da biste snimili fotografije.

Napomena

  • Možda nećete moći da snimate fotografije u zavisnosti od postavke funkcija [REC Mode] i [Frame Rate].
  • U toku snimanja filma možete da snimate fotografije u sledećim situacijama:
    • Kada je izabrana neka stavka funkcije [Picture Effect]
    • Kada je funkcija [SteadyShot] postavljena na [Intelligent Active]