Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Očekivano vreme snimanja filmova i broj fotografija koje je moguće snimiti kada se koristi unutrašnja memorija