Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Očekivana vremena snimanja i reprodukovanja za pojedinačne baterije