Personliga ljudsystemSRS-X5

Förvrängt ljud/brum eller brus i högtalarens utmatning

  • Sänk volymen på den anslutna enheten.
  • Om den anslutna enheten har en equalizer-funktion ska den stängas av.
  • Placera högtalaren på avstånd från en mikrovågsugn, Wi-Fi m.m.
  • Placera högtalaren och BLUETOOTH-enheten närmare varandra. Ta bort hinder mellan högtalaren och BLUETOOTH-enheten.
  • Se till att placera högtalaren på avstånd från en TV.
  • Växla BLUETOOTH-anslutningen till A2DP genom att manövrera BLUETOOTH-enheten när du ställt in HFP eller HSP.
  • Ladda högtalaren genom att ansluta nätadaptern om CHARGE-indikatorn (orange) blinkar.
  • Om du ansluter en enhet med en inbyggd radio eller mottagare till högtalaren kan sändningar eventuellt inte tas emot eller så kan känsligheten minskas. Placera högtalaren längre bort från enheten och kontrollera att du kan lyssna tillfredsställande på sändningar.
  • Välj uppspelningskvalitet ”Prioritet för stabil anslutning” för ljudströmning via BLUETOOTH.