Personliga ljudsystemSRS-X5

Avsluta BLUETOOTH-anslutning (efter användning)

När du slutar spela musik med BLUETOOTH-enheten kan du utföra någon av följande funktioner för att avsluta BLUETOOTH-anslutningen.

  • Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde enheten.

  • Stäng av BLUETOOTH-enheten.

  • Stäng av högtalaren.

  • Rör din smartphone över högtalaren igen (om din smartphone har NFC-funktionen).

  • Växla funktionen för högtalaren till AUDIO IN-läget genom att trycka på AUDIO IN-knappen.

Tips

  • Om ingen funktion utförs och ingen musik (ljud) matas in från en BLUETOOTH-enhet under cirka 15 minuter stängs högtalaren av automatiskt genom den automatiska avstängningsfunktionen, sedan avslutas BLUETOOTH-anslutningen.
  • När du slutar spela musik kan det hända att BLUETOOTH-anslutningen avslutas automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.