ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลSRS-X9

วิธีการใช้งาน

เริ่มใช้งาน

ข้อมูลทั่วไป

ชิ้นส่วนและการใช้งาน

ชิ้นส่วนที่ให้มา

แหล่งพลังงาน

SongPal

เกี่ยวกับ “SongPal”

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi

การควบคุมอุปกรณ์

การตั้งค่าลำโพง

การฟังเพลงผ่านเครือข่ายในบ้าน

การเลือกวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย

DLNA (พันธมิตรเครือข่ายระบบดิจิตอล)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows 8 UI)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows 8)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows 7)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows Vista)

การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Mac)

การฟังเพลงบน iPhone/iPad/iPod ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย

การฟังเพลงบน Xperia ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย

การฟังเพลงผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

การฟังเพลงบนอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การฟังเพลงผ่านการเชื่อมต่อ USB

การฟังเพลงบนแฟลชไดรฟ์ USB ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-A)

การฟังเพลงบน iPhone/iPad/iPod ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-A)

การฟังเพลงบน Walkman ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-A)

การฟังเพลงบน Walkman ที่รองรับเสียงคุณภาพสูงผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-B)

การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-B)

การฟังเพลงโดยการเชื่อมต่อกับสายสัญญาณเสียง

การฟังเพลงบนเครื่องเสียงแบบพกพาผ่านการเชื่อมต่อกับสายสัญญาณเสียง (AUDIO IN)

การฟังเพลงบน Xperia

การเลือกวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย

วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

การฟังเพลงบน Xperia ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย

การฟังเพลงบนอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การฟังเพลงบนเครื่องเสียงแบบพกพาผ่านการเชื่อมต่อกับสายสัญญาณเสียง (AUDIO IN)

การฟังเพลงบนสมาร์ทโฟน

วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

การฟังเพลงบนอุปกรณ์ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การฟังเพลงบนเครื่องเสียงแบบพกพาผ่านการเชื่อมต่อกับสายสัญญาณเสียง (AUDIO IN)

การฟังเพลงบน iPhone/iPad/iPod

การเลือกวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย

วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

การฟังเพลงบน iPhone/iPad/iPod ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย

การฟังเพลงบน iPhone/iPad/iPod ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การฟังเพลงบน iPhone/iPad/iPod ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-A)

การฟังเพลงบนเครื่องเสียงแบบพกพาผ่านการเชื่อมต่อกับสายสัญญาณเสียง (AUDIO IN)

การฟังเพลงบน Walkman

วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

การฟังเพลงบน Walkman ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การฟังเพลงบน Walkman ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-A)

การฟังเพลงบน Walkman ที่รองรับเสียงคุณภาพสูงผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-B)

การฟังเพลงบนเครื่องเสียงแบบพกพาผ่านการเชื่อมต่อกับสายสัญญาณเสียง (AUDIO IN)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC (Windows 8)

การเลือกวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย

DLNA (พันธมิตรเครือข่ายระบบดิจิตอล)

วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows 8 UI)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows 8)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-B)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC (Windows 7)

การเลือกวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย

DLNA (พันธมิตรเครือข่ายระบบดิจิตอล)

วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows 7)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-B)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC (Windows Vista)

การเลือกวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย

DLNA (พันธมิตรเครือข่ายระบบดิจิตอล)

วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows Vista)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-B)

การฟังเพลงบนเครื่อง Mac

การเลือกวิธีการเชื่อมต่อเครือข่าย

DLNA (พันธมิตรเครือข่ายระบบดิจิตอล)

วิธีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH แบบไร้สาย

การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Mac)

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-B)

การฟังเพลงบนแฟลชไดรฟ์ USB

การฟังเพลงบนแฟลชไดรฟ์ USB ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-A)

การรับฟังไฟล์ที่มีเสียงคุณภาพคมชัด

เกี่ยวกับไฟล์ที่มีคุณภาพเสียงคมชัด

การรับฟังไฟล์เสียงคุณภาพคมชัดผ่านเครือข่าย

การฟังเพลงบนแฟลชไดรฟ์ USB ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-A)

การฟังเพลงบน Walkman ที่รองรับเสียงคุณภาพสูงผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-B)

การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อ USB (USB-B)

ข้อมูล

เกี่ยวกับไฟแสดงต่างๆ

อุปกรณ์ที่รองรับการทำงานร่วมกัน

การอัพเดทซอฟต์แวร์

ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi

เกี่ยวกับฟังก์ชันพร้อมใช้งาน

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

เครื่องหมายการค้า

เว็บไซต์งานบริการ