ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลSRS-X9

การฟังเพลงผ่านการเชื่อมต่อ USB