ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลSRS-X9

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา

ตัวเครื่องหลัก

แหล่งจ่ายไฟ

เสียง

รีโมทคอนโทรล

การใช้งานรีโมทคอนโทรล

เครือข่าย

การเชื่อมต่อเครือข่าย

การให้บริการเพลง

เครือข่ายในบ้าน (DLNA)

AirPlay

BLUETOOTH

การจับคู่

การเชื่อมต่อด้วย One Touch (NFC)

เสียง

USB

อุปกรณ์ USB

iPhone/iPad/iPod (USB-A)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รีเซ็ต

การกำจัดและการส่งผ่าน