ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลSRS-X9

หมายเหตุในการใช้งานมิถุนายน 2556

ก่อนใช้งาน

เพื่อให้สามารถใช้งานเนื้อหานี้ได้อย่างเต็มที่ โปรดอ่านหมายเหตุต่อไปนี้อย่างละเอียด โปรดทราบไว้ว่าเนื้อหาในเว็บไซต์นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สภาพแวดล้อมของระบบที่แนะนำ

ขอแนะนำให้ใช้สภาพแวดล้อมของระบบต่อไปนี้ในการดูเนื้อหานี้ คุณอาจไม่สามารถดูเนื้อหานี้ในสภาพแวดล้อมของระบบอื่นๆ

 • สำหรับดูบนเครื่องคอมพิวเตอร์

  เบราว์เซอร์ที่แนะนำ

  • สำหรับ Microsoft Windows

   • Microsoft Internet Explorer 8 หรือใหม่กว่า
   • Mozilla Firefox: เวอร์ชั่นล่าสุด
   • Google Chrome™ : เวอร์ชั่นล่าสุด
  • สำหรับ Apple Mac OS

   • Apple Safari เวอร์ชัน 5 หรือใหม่กว่า
   • Mozilla Firefox: เวอร์ชั่นล่าสุด
   • Google Chrome : เวอร์ชั่นล่าสุด
 • สำหรับดูบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

  การทำงานพื้นฐานได้รับการยืนยันแล้วว่า สามารถใช้งานกับเบราว์เซอร์มาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ที่ระบุที่ใช้งานระบบปฏิบัติการต่อไปนี้

  • Android™ 2.3 หรือใหม่กว่า: Xperia series, Walkman ที่ใช้งาน Android
  • iOS 4 หรือใหม่กว่า: iPhone, iPod touch, iPad
 • JavaScript

  JavaScript ใช้กับเนื้อหานี้เพื่อความสะดวกในการแสดงผล หากการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ได้ปิดการใช้งาน JavaScript เอาไว้ อาจไม่สามารถใช้งานเนื้อหาได้อย่างถูกต้องหรืออาจไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง

 • สไตล์ชีต

  แคสเคดดิงสไตล์ชีต (Cascading Style Sheet) ถูกนำมาใช้กับเนื้อหานี้ เค้าโครงหน้าอาจไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้หากคุณดูเนื้อหาโดยปิดการใช้งานสไตล์ชีตหรือเปิดดูในเว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่สามารถเข้ากันได้กับสไตล์ชีต อย่างไรก็ตามข้อจำกัดนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน

 • คุกกี้

  เนื้อหานี้มีการใช้งานคุกกี้ ในการใช้บริการต่างๆที่ประกอบด้วยคุกกี้ คุณต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่ออนุญาตให้ใช้คุกกี้

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากเว็บไซต์

Sony อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อทำการวิเคราะห์การใช้งานเนื้อหาของลูกค้าในเชิงสถิติโดยไม่เปิดเผยตัวบุคคล