ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลSRS-X9

การฟังเพลงบนเครื่อง PC ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Windows Vista)