ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลSRS-X9

การฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Mac)