ระบบเครื่องเสียงส่วนบุคคลSRS-X9

การฟังเพลงบน iPhone/iPad/iPod ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย