• Topp
  • Se på TV
  • Nyttige funksjoner når du ser på TV

Skriv ut

Nyttige funksjoner når du ser på TV

Timere
Bruk et tidsur til å slå TV-apparatet på og av.
For detaljer se Timere og klokke.
Foreldrelås
Bruk [Sperrefunksjon] til å stille inn forelderestriksjoner.
For detaljer se System.
(Teksting-innstilling)
Du kan trykke på 123 (Kontrollmeny)-knappen på fjernkontrollen for å aktivere teksting. Hvis den medfølgende fjernkontrollen har en (Teksting-innstilling)-knapp, kan du trykke på (Teksting-innstilling)-knappen når du ser på innhold der teksting er tilgjengelig.
Justering av bildekvalitet/lydkvalitet
Justere bilde- og lydkvalitet i henhold til dine preferanser.
For detaljer se Skjerm og lyd.
  • Topp
  • Se på TV
  • Nyttige funksjoner når du ser på TV