พิมพ์

เกี่ยวกับคู่มือช่วยเหลือ

คู่มือช่วยเหลือนี้จะอธิบายวิธีการใช้งานทีวีเครื่องนี้ นอกจากนี้ยังสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งทีวีได้จาก คู่มือการตั้งค่า หรือรายละเอียดทางเทคนิคและการติดตั้งทีวีกับผนังได้จาก คู่มืออ้างอิง

ภาพคู่มือ
  1. คู่มือการตั้งค่า
  2. คู่มืออ้างอิง

เวอร์ชันคู่มือช่วยเหลือ

มีคู่มือช่วยเหลืออยู่ 2 เวอร์ชัน ได้แก่ คู่มือช่วยเหลือในเครื่องและคู่มือช่วยเหลือออนไลน์ คู่มือช่วยเหลือออนไลน์มีข้อมูลล่าสุด
คู่มือช่วยเหลือออนไลน์จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อทีวีเข้ากับอินเตอร์เน็ต หากไม่ได้เชื่อมต่อจะแสดงคู่มือช่วยเหลือในเครื่องแทน

ภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

โครงสร้างคู่มือช่วยเหลือ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างคู่มือช่วยเหลือได้จากหน้า โครงสร้างคู่มือช่วยเหลือ

หมายเหตุ

  • ท่านอาจจำเป็นต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวีเพื่อใช้งานคุณสมบัติล่าสุดที่อธิบายไว้ในคู่มือช่วยเหลือ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตซอฟต์แวร์ที่หน้า การอัปเดตซอฟต์แวร์
  • ชื่อของการตั้งค่าในคู่มือช่วยเหลืออาจแตกต่างจากชื่อที่แสดงในทีวี โดยจะขึ้นอยู่กับวันที่วางจำหน่ายทีวีหรือรุ่น/ประเทศ/ภูมิภาคของท่าน
  • ภาพและภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือช่วยเหลืออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน
  • การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • คู่มือช่วยเหลือมีคำอธิบายทั่วไปสำหรับทุกรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ คำอธิบายคุณสมบัติบางส่วนอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศของท่าน

คำแนะนำ

  • คู่มือช่วยเหลือนี้เขียนขึ้นสำหรับทุกภูมิภาค/ประเทศ คำอธิบายบางส่วนในคู่มือช่วยเหลือนี้ไม่สามารถใช้ได้ในบางภูมิภาคและประเทศ