Asignación de clavijas (terminal RS-232C)

Terminal RS-232C (D-Sub de 9 clavijas, macho)

Ilustración de la asignación de clavijas de un terminal RS-232C

Número de contacto Función
1 NC
2 RXDA
3 TXDA
4 DTR
5 GND
6 NC
7 RTS
8 CTS
9 NC