Digital HD-videokameraHDR-AZ1

Vattenläckage

  • Om vatten råkar läcka in i enheten slutar du genast att utsätta den för vatten.
  • Lämna genast in kameran till närmaste Sony-återförsäljare om kameran blir blöt. Reparationskostnader debiteras kunden.
  • Sony har ingen garanti på skador som sker på utrustning som placeras i enheten (kamera, batteri m.m.) samt inspelat innehåll, inte heller utläggen det medför, i händelse av att ett fel med denna enhet orsakar skador på grund av vattenläckage.