Digital HD-videokameraHDR-AZ1

Underhåll

  • Tvätta enheten noggrant i rent vatten med spännet fastsatt för att ta bort salt och sand efter inspelning vid havet/sjön, torka sedan av med en mjuk, torr trasa. Du bör sänka ner det vattentäta fodralet i rent vatten i cirka 30 minuter. Metalldelarna kan skadas eller rosta sönder och orsaka vattenläckage om saltet inte tvättas bort.
  • Tvätta av sololja noggrant med ljummet vatten om det råkar hamna på det vattentäta fodralet.
  • Torka av det vattentäta fodralet invändigt med en mjuk, torr trasa. Tvätta inte med vatten.

    Se till att utföra ovanstående underhåll varje gång du använder det vattentäta fodralet. Använd aldrig någon typ av lösningsmedel, till exempel alkohol, bensin eller thinner, eftersom det kan skada ytan på det vattentäta fodralet.

Förvaring av det vattentäta fodralet

  • Förvara det vattentäta fodralet på en sval, välventilerad plats för att förhindra en försämring av o-ringen. Spänn inte fast spännet.
  • Förhindra att damm ansamlas på o-ringen.
  • Undvik att förvara det vattentäta fodralet på en kall, väldigt varm eller fuktig plats eller tillsammans med lacknafta eller kamfer eftersom det kan skada det vattentäta fodralet.