Digital HD-videokameraHDR-AZ1

Hur du kontrollerar vattenläckage

Stäng alltid det vattentäta fodralet och sänk ner det i vatten för att se så att det inte läcker in vatten, innan du lägger i kameran.

När det uppstår ett funktionsfel med det vattentäta fodralet

Om du hittar ett funktionsfel när o-ringen inspekteras eller vid kontroll av vattenläckage bör du omedelbart sluta använda enheten och lämna in den till närmaste Sony-återförsäljare.