Digital HD-videokameraHDR-AZ1

Anslutningsmetod (vattentätt fodral)

  1. Skjut och håll spännets lås i riktning mot (), ta sedan tag i de inringade delarna och vänd spännet utåt i riktning mot ().

  2. Öppna fodralets lock och sätt in kameran i fodralets hölje.

    Släpp REC HOLD-brytaren (lås) på kameran.

  3. Sätt i fliken på fodralets hölje i spåret på locket.

  4. Spänn fast spännet över fliken på fodrallockets nedre del (), stäng sedan spännet i riktning mot (), tills det klickar på plats.

    Stäng spännet tills spännets lås återgår till ursprungligt läge.