Digital HD-videokameraHDR-AZ1

Om det vattentäta fodralets vattentäta prestanda

 • Kameran går att använda vid ett vattendjup på 5 m under 30 minuter när den sitter i fodralet.
 • Den vattentäta prestandan baseras på företagets teststandarder.
 • Utsätt inte det vattentäta fodralet för vatten under tryck, t.ex. från kranen.
 • Använd inte det vattentäta fodralet i vatten från varma källor.
 • Använd denna enhet inom den temperaturgräns som rekommenderas på -5 °C till +40 °C.
 • Ibland kan det hända att det vattentäta fodralets prestanda försämras om det utsätts för kraftiga stötar t.ex. om det tappas i golvet. Vi rekommenderar att du, mot en avgift, får det vattentäta fodralet undersökt vid en auktoriserad reparationsverkstad.

OBS!

 • Det går inte att använda REC-knappen när REC HOLD-brytaren är inställd på läget HOLD när kameran ligger i det vattentäta fodralet. Släpp REC HOLD-brytaren innan du manövrerar kameran.

 1. REC HOLD-brytare (lås)
 • Visningsvinkeln blir något smalare när du använder denna enhet.
 • Du bör inte ta bilder under vatten eftersom kameran inte kan ställa in skärpan under vatten.
 • Det går att spela in ljudet när kameran är i denna enhet men ljudnivån är reducerad.
 • Trä i en passande rem genom anslutningshålet på denna enhet, anslut sedan remmen till det föremål du har för avsikt att använda tillsammans med kameran.
 • Om kabeln lossar från fodralets hölje när du sätter i kameran i enhetens hölje bör den anslutas igen.
 • Det går inte att använda REC-knappen när REC HOLD-brytaren är ställd i läget HOLD. Släpp REC HOLD-brytaren innan du manövrerar kameran.