Digital HD-videokameraHDR-AZ1

Sätta fast vid eller ta loss från anslutningsspännet

Håll den inringade delen intryckt för att låsa upp, skjut den sedan i pilens riktning.

OBS!

  • Det går inte att använda det självhäftande platta fästet och det självhäftande böjda fästet igen när det väl har tagits bort från den plats det sitter.
  • Var försiktig när du tar bort det. Det kan hända att den yta som fästet placeras på skadas, om du använder våld när du tar bort det.
  • Kontrollera ytan på det tillbehör som ska användas innan du sätter fast det. Om ytan är smutsig, dammig, fuktig eller oljig kan det hända att den självhäftande förmågan försämras och tillbehöret lossar när det vidrörs.
  • Använd passande självhäftande fäste (platt eller böjt) för den yta som kameran placeras vid. Om fästet inte passar ytan kan det hända att det lossar när det vidrörs.
  • Trä i en passande rem genom anslutningshålet på det vattentäta fodralet, anslut sedan remmen till det tillbehör du har för avsikt att använda tillsammans med kameran.
  • Se till så att skruvhålet på anslutningsspännet inte är löst och att det självhäftande platta fästet eller det självhäftande böjda fästet har fästs ordentligt på ytan före användning.