Digital Media PlayerNW-A25/A25HN/A26HN/A27HN

Wyszukiwanie utworów

Istnieje możliwość szybkiego wyszukiwania utworów wg wykonawcy, gatunku itd.

  1. Z poziomu ekranu odtwarzania muzyki lub ekranu listy wyświetl menu opcji, a następnie wybierz (Wyszukaj ) - żądana metoda wyszukiwania - żądany utwór.

Wskazówka

  • Przy sortowaniu listy wg kategorii [Wykonawca] rodzajnik „The” na początku nazwy wykonawcy jest ignorowany.
  • Listy [Wszystkie utwory], [Album], [Wykonawca] oraz [Gatunek] wyświetlane są w porządku alfanumerycznym. Lista [Rok wydania] wyświetlana jest w kolejności odwrotnie chronologicznej. Na liście [Folder] katalogi, a następnie pliki wyświetlane są w kolejności alfabetycznej. Nie występuje rozróżnienie pomiędzy wielkimi i małymi literami.
  • Utwory można wyszukiwać w katalogach [Wszystkie utwory], [Album], [Wykonawca], [Gatunek], [Rok wydania], [Listy odtwarzania], [Zakładka], [Folder] oraz [Odebrane utwory].
    Po zaktualizowaniu oprogramowania systemowego odtwarzacza Walkman do wersji 1.10 lub nowszej do metod wyszukiwania zostanie dodana opcja [Wysoka rozdzielczość].
  • [Listy odtwarzania] są tworzone za pomocą aplikacji takich jak Media Go. Informacje na temat tworzenia listy odtwarzania można znaleźć w pomocy programu.
  • [Folder] nie zawiera utworów przesłanych za pośrednictwem funkcji Bluetooth.
  • Na liście [Odebrane utwory] znajdują się utwory przesłane za pośrednictwem funkcji Bluetooth oraz przykładowe dane zainstalowane fabrycznie.
  • Aby szukać utworu w pamięci [Pamięć mas. systemu] lub [Karta SD], wybierz odpowiednią pamięć, korzystając z opcji [Folder] lub [Odebrane utwory].