Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Миниатюри, например обложки, не се показват.

  • Регистрирайте обложките в Music Center for PC или iTunes. Обложките може да не се показват за песни, прехвърлени от Windows Explorer или Mac Finder.

  • Ако снимките нямат миниатюри, които да са съвместими с файловия формат Exif, миниатюрите не могат да бъдат показвани.
  • За да прикачите обложка към песен, която вече е прехвърлена на вашия Walkman, изтрийте музикалното съдържание от вашия Walkman, добавете обложката към съдържанието на компютъра си и след това прехвърлете съдържанието отново на вашия Walkman.