Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Изтриване на предварително зададени радиостанции

Можете да изтривате предварително зададени радиостанции.

  1. На екрана за FM радио изберете предварително зададения номер на честотата, която искате да изтриете от предварително зададените.
  2. Изведете менюто с опции и изберете [Delete from Preset].