Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Не можете да изтривате съдържание, като например музика, чрез функциите на Walkman.

  • Не можете да изтривате фабрично инсталираните примерни данни на вашия Walkman, като използвате функциите на Walkman. Не можете също така да изтривате съдържание, прехвърлено чрез софтуер, като например Music Center for PC или iTunes, като използвате функцията на вашия Walkman. Изтрийте ги чрез софтуера, който сте използвали за прехвърлянето им.
  • Не можете да изтривате съдържание, прехвърлено чрез Windows Explorer, като използвате функцията на вашия Walkman. Изтрийте съдържанието чрез Windows Explorer.
  • Не можете да изтривате съдържание, прехвърлено чрез Finder, като използвате функцията на вашия Walkman. Изтрийте съдържанието чрез Finder.