Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Je slyšet hluk.

  • Pokud používáte přehrávač Walkman v blízkosti zařízení, které vydává rádiové vlny, jako je například mobilní telefon, přesuňte přehrávač Walkman dále od zařízení.
  • Obsah, jako je například hudba v přehrávači Walkman, může být poškozen.Připojte přehrávač Walkman k počítači se systémem Windows a použijte aplikaci Music Center for PC nebo Průzkumník Windows k odstranění obsahu, ve kterém byl slyšet hluk, z přehrávače Walkman.Pokud používáte počítač Mac, použijte k odstranění poškozeného obsahu aplikaci Finder. Jakmile odstraníte poškozený obsah, přeneste ho znovu z počítače do přehrávače Walkman. Při přenosu obsahu do přehrávače Walkman neprovádějte na počítači žádné další úkony. Jinak může dojít k poškození obsahu.
  • Pokud je konektor špinavý, vyčistěte ho měkkým a suchým hadříkem.