Digital Music PlayerNWZ-M504

Opakování přehrávání

Slouží k opakovanému přehrávání skladeb. Rozsah přehrávání skladeb je možné změnit.

  1. V nabídce Home vyberte možnost [Settings].
  2. Vyberte položky [Music Settings] - [Repeat] - požadované nastavení.

Tip

  • Chcete-li opakovaně přehrát všechny skladby v přehrávači Walkman, přehrajte skladby ze složky [Music] - [All Songs].