Digital Music PlayerNWZ-M504

Operace přehrávání hudby

Na obrazovce přehrávání hudby jsou k dispozici následující operace.

Přehrávání/pauza

Stiskněte tlačítko ().


Rychlé převíjení vpřed nebo vzad

Otočte a podržte přepínač ().


Chcete-li přejít na začátek následující nebo na začátek předchozí (nebo aktuální) skladby

Otočte přepínač ().


Přechod na začátek dalšího/předchozího alba, složky nebo seznamu skladeb

Vytáhněte a otočte přepínač ().

Tip

  • Když je přehrávač Walkman připojen k chytrému telefonu prostřednictvím připojení Bluetooth, je možné přijmout příchozí hovor na chytrém telefonu stisknutím tlačítka ().
  • Pokud přehrávač není v provozu, obrazovka se vypne. Chcete-li obrazovku zapnout, stiskněte tlačítko ().
  • Chcete-li se vrátit na obrazovku přehrávání hudby z jiných obrazovek během přehrávání hudby, stisknutím a podržením tlačítka () zobrazte položku [Music] a poté znovu stiskněte tlačítko ().
  • Pokud při pozastavení přehrávání po delší dobu nenastane žádná činnost, přehrávač Walkman se automaticky vypne.