Digital Music PlayerNWZ-M504

Funkce Noise Canceling nefunguje správně.

  • Ověřte, zda je funkce Noise Canceling povolena.

  • Funkce Noise Canceling je k dispozici pouze s dodanými sluchátky. Ověřte, zda používáte dodaná sluchátka.

  • Ověřte, zda jste vybrali možnost [Supplied Headphones] v nabídce [Select Headphones].
  • Zajistěte, aby sluchátka byla pohodlně nasazena na uši. Můžete například změnit velikost koncovek nebo upravit jejich pozici. Pokud změníte velikost koncovek, dobře je upevněte na sluchátka, abyste zamezili jejich odpojení a uvíznutí v uchu.

  • Funkce Noise Canceling není správně přizpůsobena. Přehrávač Walkman je přednastaven, aby maximalizoval efekt funkce Noise Canceling. Můžete však dosáhnout vyšší efektivity zvýšením nebo snížením citlivosti mikrofonu, který je zabudován v dodaných sluchátkách. Podrobnosti naleznete v části „Úprava funkce Noise Canceling“.

  • Efekt funkce Noise Canceling nemusí být znatelný na tichých místech nebo při některých typech okolního hluku.

  • Typ prostředí vybraný v nastavení [Select NC Environment] nemusí být vhodný pro okolní prostředí. Změňte nastavení [Select NC Environment] v závislosti na okolním prostředí.